Aerosol Intelligence Lab
描述
描述
描述
2023
Bingyan Liu, Shirong Liu, Vasanthan Devaraj, Yuxiang Yin, Yueqi Zhang, Jingui Ai, Yaochen Han, Jicheng Feng, Nature Communications, 14, 4920(2023)          
描述
描述
2021
Wooik Jung, Yoon-Ho Jung, Peter V. Pikhitsa, Jicheng Feng, Younghwan Yang, Minkyung Kim, Hao-Yuan Tsai, Takuo Tanaka, Jooyeon Shin, Kwang-Yeong Kim, Hoseop Choi, Junsuk Rho, Mansoo Choi, Nature, 592, 54(2021)          
Yoon-Ho Jung, Peter V. Pikhitsa, Shirong Liu, Wooik Jung, Jooyeon Shin, Binyan Liu,Yaochen Han,  Kwang-Yeong Kim,Mansoo Choi, Jicheng Feng, Additive Manufacturing, 48, 102432(2021)          
描述
描述
2020
Jicheng Feng, Dong Chen, Peter V. Pikhitsa, Yoon-ho Jung, Jun Yang, Mansoo Choi,  Matter, 3(5), 1646 (2020)
描述
2019
Jicheng Feng, Kiwoon Lee, Mansoo Choi, Jenny Stanford Publishing, 273-300 (2019)
描述
2018
Jicheng Feng, Dong Chen, Ahmad Sediq, Stefan Romeijn, Frans D Tichelaar, Wim Jiskoot, Jun Yang, Marc TM Koper. ACS Applied Materials & Interfaces, 10, 9532 (2018)
Jicheng Feng, Ruben Geutjens, Nguyen Thang, Junjie Li, Xiaoai Guo, Albert Keri, Shibabrata Basak, Gábor Galbács, George Biskos, Hermann Nirschl, Henny W. Zandbergen, Ekkes Brück, Andreas Schmidt-Ott. ACS Applied Materials & Interfaces, 10, 6073 (2018)
描述
描述
Jicheng Feng, Nabil Ramlawi, George Biskos, Andreas Schmidt-Ott. Aerosol Science and Technology, 52, 505 (2018)
描述
2016
描述
描述
Jicheng Feng, Esther Hontanon, Maria Blanes, Joerg Meyer, Xiaoai Guo, Laura Santos, Laura Paltrinieri, Nabil Ramlawi, Louis CPM De Smet, Hermann Nirschl, Frank Einar Kruis, Andreas Schmidt-Ott, George Biskos. ACS Applied Materials & Interfaces, 8, 14756 (2016)
Jicheng Feng. PhD dissertation at TU Delft (2016)
Jicheng Feng, Xiaoai Guo, Nabil Ramlawi, Tobias Pfeiffer, Ruben Geutjens, Shibabrata Basak, Hermann Nirschl, George Biskos, Henny W Zandbergen, Andreas Schmidt-Ott. Journal of Materials Chemistry A, 4, 11222 (2016)
描述
2015
描述
Jicheng Feng, Luyi Huang, Linus Ludvigsson, Maria E Messing, Anne Maisser, George Biskos, Andreas Schmidt-Ott. The Journal of Physical Chemistry C, 120, 321 (2015)
Jicheng Feng, George Biskos, Andreas Schmidt-Ott. Scientific Reports, 5, 15788 (2015)
描述
2014
Tobias V Pfeiffer, Jicheng Feng, Andreas Schmidt-Ott. Advanced Powder Technology, 25, 56 (2014)